Tag: ปลูกผมที่ไหนดี

ปลูกผมที่ไหนดี 1

ปลูกผมที่ไหนดี? ที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย

ปลูกผมที่ไหนดี? โดยเฉพาะการปลูกผมครั้งแรก เพราะศีรษะไม่เคยได้รับการปลูกผมถาวรมาก่อน หนังศีรษะก็ต้องพร้อมสำหรับการทำศัลยกรรมด้วย  ต้องมีผมบริเวณท้ายทอยหรือบริเวณกกหูที่เพียงพอต่อการปลูกผม